Wirtualna Konferencja Inauguracyjna Szkoły Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie

Logo Szkoły ćwiczeń
Logo Szkoły ćwiczeń

29 października 2020 r. odbyła się Konferencja Inauguracyjna Szkoły Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie. Wydarzenie odbyło się w przestrzeni wirtualnej szkoły, gdzie swoje wystąpienia zaprezentowali prelegenci oraz wypowiedzieli się zaproszeni goście, zaangażowani w utworzenie oraz działania szkoły ćwiczeń.

Konferencja została zainaugurowana odczytaniem listu Wojewody Wielkopolskiego pana Łukasza Mikołajczyka, który zwrócił uwagę na doniosłą rolę, jaką spełniają szkoły ćwiczeń w środowisku oświatowym i edukacyjnym, regionu. Ważnymi punktami spotkania były: prezentacja założeń projektu oraz wirtualny spacer edukacyjny po szkole, które zaprezentowała Koordynator projektu – pani Anna Daszkiewicz. Obecni na konferencji przedstawiciele instytucji edukacyjnych, partnerów projektu, szkół współpracujących, nauczyciele oraz prelegenci mieli okazję poznać historię szkoły w Milinie, jej misję, zasoby, społeczność, jak również planowane działania w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie”.

Szkoły ćwiczeń w Polsce mają długą tradycję, o czym mogli przekonać się uczestnicy spotkania dzięki wykładowi pana prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyna. Natomiast stan bieżący, koncepcję wielorakiej współpracy i wszechstronnego rozwoju Szkół Ćwiczeń przedstawiła Agnieszka Pietryka z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, spirytus movens idei współczesnych szkół ćwiczeń. Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się: pan prof. dr hab. Mariusz Kończa ─ Kierownik Katedry Dyrygentury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pan dr Marek Waszkowiak, Rektor WSKM w Koninie, pan dr Mateusz Leszkowicz, lider szkół ćwiczeń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń, pokazania możliwości i potencjału instytucji współpracujących, które będą wspierać Szkołę Ćwiczeń w Milinie. Wydarzenie pokazało także, że możliwa jest integracja wielu środowisk na rzecz rozwoju edukacji, zaś potencjał i wkład, jaki wnosi Szkoła Twórczej Integracji w Milinie pozwala sądzić, że stanie się ona bardzo ważnym ośrodkiem rozwoju zawodowego nauczycieli, kształcenia studentów oraz rozwijania idei Szkół Ćwiczeń. Ważnym głosem była prezentacja z historii szkół ćwiczeń, jako kuźnicy pedagogicznych talentów, przedstawiona przez prof. dr. hab. Piotra Gołdyna. Szkoły ćwiczeń w Polsce i na świecie uczestnicy poznali dzięki wykładowi dr. Mateusza Leszkowicza. Konferencję zakończył spacer po szkole ćwiczeń.

Konferencja Inauguracyjna Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie (link do filmu)

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa