Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze szkołą ćwiczeń

Konferencja inaugurująca działania projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” odbyła się 10 lutego 2020 r.  Uczestnikami spotkania byli nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących: Szkoły Podstawowe: nr 15, nr 16 i nr 28 w Zielonej Górze oraz Leśniowie Wielkim i Nietkowie, a także przedstawiciele partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórski Ośrodek Kultury.

W programie znalazły się prezentacje dotyczące „Modelu szkoły ćwiczeń” i jej roli w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, opisu wsparcia realizowanego przez szkołę ćwiczeń oraz działań zaplanowanych przez placówki partnerskie. Ważnym elementem były wystąpienia gospodarzy: Andrzej Brychcy – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 podkreślił ogromne zaangażowanie kadry szkoły w podjęcie działań projektowych, natomiast Jarosław Syrulski – naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra zapewnił, że władze miasta planują dalsze funkcjonowanie szkoły ćwiczeń po zakończeniu projektu i  widzą jej znaczenie dla rozwoju lokalnej oświaty. Zwrócił także uwagę na podpisanie porozumień z  innymi samorządami i możliwość realizowania projektu we współpracy ze szkołami spoza terenu miasta. Z przedstawionych działań wynika, że uczestnicy projektu będą mieli okazję do wzbogacenia bazy szkoły, wzmocnienia swoich kompetencji, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i technologicznych. Interesująco zapowiada się cykl szkoleń i spotkań w uczelni wyższej, placówce doskonalenia nauczycieli oraz instytucjach naukowych.

Relacja z konferencji dostępna jest na stronach organizatorów i lokalnych mediów.

Linki:

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa