„Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”, które odbędzie się w dniach 9–10 lipca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Celem spotkania jest przeprowadzenie dyskusji oraz warsztatów dotyczących praktycznego wdrożenia „Modelu szkoły ćwiczeń” do systemu doskonalenia zawodowego oraz systemu kształcenia z wykorzystaniem wniosków i rekomendacji z pilotażu „Modelu”.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, szkół wyższych zainteresowanych tematyką tworzenia i funkcjonowania szkół ćwiczeń.

Informacje organizacyjne oraz rejestracja w systemie szkolenia.ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa