Przygotowanie (produkcja) 40 materiałów filmowych

Closeup of movie camera with film reel and clapper board on wood
Closeup of movie camera with film reel and clapper board on wood

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg na zamówienie obejmujące produkcję 40 filmów w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Filmy będą wykorzystane jako materiał szkoleniowy i źródło wzbogacenia warsztatu zawodowego nauczycieli. Zostaną opublikowane w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji i jako zasób służyć będą celom edukacyjnym i informacyjnym. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa