Kursy e-learningowe dla nauczycieli – poszukujemy wykonawcy

Poszukujemy wykonawcy 10 kursów e-learningowych dla nauczycieli języków obcych, matematyki, informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie BIP

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 4 września 2017 r. do godziny 10.00.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa