Inauguracja pilotażu szkół ćwiczeń

W dniach 26–27 czerwca 2017 r. w ramach projektu „Wspieranie szkół ćwiczeń” odbyło się seminarium Pilotaż szkoły ćwiczeń – spotkanie inauguracyjne. W Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku spotkała się kadra szkół ćwiczeń: dyrektorzy, nauczyciele języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki, nauczyciele bibliotekarze oraz przedstawiciele placówek wspomagania z terenu województwa mazowieckiego.

Wykład inauguracyjny o sztuce nauczania młodych nauczycieli i kompetencjach absolwentów uczelni pedagogicznych wobec wyzwań zmieniającego się rynku pracy wygłosił Rektor Akademii Pedagogiki specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski. Wicedyrektor ORE dr Beata Jancarz-Łanczkowska podczas swojego wystąpienia zaprosiła do refleksji nad miejscem szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Stan edukacji w województwie mazowieckim i wnioski z nadzoru pedagogicznego jako wyznaczniki do planowania działań pilotażowych  zaprezentowała Anna Kowalska – wicedyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kierownik projektu Agnieszka Pietryka zaprezentowała założenia pilotażu szkół ćwiczeń, a zespół projektowy dokonał prezentacji szkół wybranych w poszczególnych obszarach przedmiotowych.

O uczeniu się w Centrum Nauki Kopernik jako alternatywie dla edukacji w ławkach szkolnych opowiedziała Anna Dziama – Dyrektor Edukacji w CNK, a o wpływie projektów międzynarodowych na rozwój szkoły mówiła Agnieszka Wielgomas z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W sesji warsztatowej zatytuowanej „Co nowego w edukacji” uczestnicy seminarium mieli możliwość poznania nowych trendów w edukacji i zainspirowania się nimi. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: Budzącej się Szkoły, Fundacji Uniwersytet Dzieci, Centrum Nauki Kopernik, Mistrzów Kodowania, Szkoły Edukacji, EduTank oraz CoderDojo.

Przewodnim tematem spotkania były kompetencje kluczowe w pracy dydaktycznej nauczyciela szkoły ćwiczeń. Temu zagadnieniu poświęcony był drugi dzień seminarium. Podczas pracy w pięciu grupach tematycznych uczestnicy zgłębiali zagadnienia dotyczące wspomagania nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych. Pochylono się także nad potrzebami związanymi z doskonaleniem zawodowym nauczycieli – zarówno w obszarze własnego warsztatu pracy, jak i wspierania uczniów we wszechstronnym rozwoju.

Partnerzy projektu przeprowadzili warsztaty:

  • dla grupy dyrektorów: „Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych” – Małgorzata Górska z Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
  • dla nauczycieli bibliotekarzy: „Projekt edukacyjny rozwijający kompetencje kluczowe uczniów – Sylwia Bąbik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, filia Grodzisk Mazowiecki;
  • dla nauczycieli języków obcych: „Uczenie się poprzez uczenie innych – wprowadzenie do metody LdL” – Ewa Orłowska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN);
  • dla nauczycieli informatyki i matematyki: „Od programowania wizualnego do tekstowego” – Wanda Jochemczyk, Jan A. Wierzbicki, Agnieszka Samulska z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) oraz z MSCDN;
  • dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: „Czy komputer i nauki przyrodnicze mogą być zgraną parą” – Anna Grzybowska, Elżbieta Kawecka, Renata Sidoruk-Sołoducha z OEIiZK.

Uczestnicy i organizatorzy wspólnie zaplanowali tematykę i organizację kolejnego spotkania, które odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2017 r. Pod koniec wakacji spotkamy się ponownie, aby wypracować harmonogram działań pilotażowych.

Wszystkim uczestnikom, trenerom, wykładowcom, partnerom serdecznie dziękujemy za czas owocnej i twórczej pracy, której efekty będziemy wykorzystywać podczas działań w trakcie trwania pilotażu.

 

Uczestnicy podczas inauguracji spotkania
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - Rektor APS
Prezentacja Kuratorium Oświaty "Edukacja w województwie mazowieckim"- Anna Kowlaska KO Warszawa
Rejestracja gotowa na przybycie uczestników
Prezentacja FRSE Anna Wielgomas
Prezentacja CNK Kopernik Anna Dziama
widok sali obrad z uczestnikami seminarium
Uczestnicy podczas sesji warsztatowej prowadzonej przez Fundację Uniwersytet Dzieci
Uczestnicy podczas sesji warsztatowej prowadzonej przez Fundację Uniwersytet Dzieci
Uczestnicy podczas sesji warsztatowej prowadzonej przez CNK Kopernik
Uczestnicy podczas warsztatów dla nauczycieli informatyki
Uczestnicy podczas warsztatów dla nauczycieli języków obcych

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa