Zestawy materiałów – przedmioty przyrodnicze: szacowanie wartości zamówienia

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje zlecenie usługi obejmującej opracowanie koncepcji i wykonanie 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Materiały te będą wykorzystywane m.in. w trakcie pilotażu modelu szkoły ćwiczeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wycenę usługi według specyfikacji podanej w Biuletynie Informacji Publicznej. Propozycję wyceny należy wysłać w formie uzupełnionego formularza do wtorku 25 kwietnia 2017 do godz. 12:00 na adres piotr.zwolinski@ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa