„Wybór szkół do pilotażu modelu szkoły ćwiczeń”: koniec przyjmowania zgłoszeń

Informujemy, że 5 kwietnia upłynął termin nadsyłania kart zgłoszenia w konkursie „Wybór szkoły do pilotażu modelu szkoły ćwiczeń”. Dziękujemy dyrektorom szkół, którzy przystąpili do konkursu.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 24 kwietnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa