Działania innowacyjne w obszarze TIK

Oddajemy w Państwa ręce opisy działań innowacyjnych szkół stworzone przez autorów wyłonionych w ramach konkursu „Już jesteśmy szkołą ćwiczeń!”. Na początek zapraszamy do zapoznania się z trzema wyróżnionymi inicjatywami, które dotyczą interesujących zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Dwa teksty traktują o wdrożeniu TIK w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie skupia się na możliwości wykorzystania ich w dydaktyce uczniów z zespołem Aspergera, natomiast Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku przedstawiają ich rolę i znaczenie w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. W trzecim tekście Bożena Solecka z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach ukazuje możliwości e-learningu w kształceniu w zawodzie technik informatyk.

Innowacyjne działania w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji ucznia z zespołem Aspergera Działanie innowacyjne „Nowa era informatyki” Działanie innowacyjne „Kreujemy szkołę przyszłości”

Życzymy miłej i inspirującej lektury.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa