Działania innowacyjne w obszarze języków obcych

Zapraszamy do lektury materiałów przygotowanych w ramach konkursu „Już jesteśmy szkołą ćwiczeń – prezentacja działań innowacyjnych szkół”. W kolejnej odsłonie prezentujemy prace laureatów konkursu w obszarze przedmiotowym języki obce. 

Wśród nagrodzonych prac znajdują się dwa opisy nowatorskich programów nauczania, które wykorzystują zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Anna Majewska z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku przedstawia konkretne przykłady integracji międzyprzedmiotowej, a Waldemar Grzebień z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie prezentuje sposoby na zwiększanie efektywności nauczania poprzez zastosowanie lekcji odwróconej i otwartych zasobów edukacyjnych. Z kolei praca Marty Cichosz z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku to przykład projektu umożliwiającego skuteczne nabywanie umiejętności językowych skorelowanych z perspektywą pracy w zawodzie.

Życzymy miłej i inspirującej lektury!

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa