Konkurs na zasoby matematyczne – unieważnienie

Zawiadamiamy o unieważnieniu konkursu na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki realizowanego w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o którym mowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ore.edu.pl/ . Jednocześnie już teraz zapraszamy do udziału w ponownym konkursie na zasoby matematyczne, jaki ogłosimy niebawem – będziemy informować na ten temat na stronie projektu oraz w BIP ORE. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli, które będą ich wspierać w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych – z uwzględnieniem nauczania eksperymentalnego, kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz wykorzystania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauczania matematyki.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa