Szkolenie dla liderów powiatowych z zakresu pracy metodą projektu – relacja

Zakończono drugą turę szkoleń dla liderów powiatowych z zakresu „Wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej”.

 

W czasie czterech 3-dniowych spotkań w maju i czerwcu 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem 350 nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli przygotowywało się do wspierania pracowników placówek oświatowych w przygotowywaniu i realizowaniu wspólnie z uczniami projektów edukacyjnych w szkołach wszystkich typów.

 

Uczestnicy w ramach przygotowania do drugiej części szkolenia w zespołach roboczych opracowali propozycje projektów edukacyjnych, z pomocą których można zrealizować wybrane elementy podstawy programowej kształcenia ogólnego. Na zajęciach dokonali prezentacji swoich propozycji, a także poruszali zagadnienia dotyczące motywowania, rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie realizacji projektu czy prowadzenia dokumentacji działań. Różnorodne ćwiczenia warsztatowe pozwoliły im np. wcielić się w rolę członka uczniowskiego zespołu projektowego, przeprowadzić symulację debaty, poświęconej realizacji projektów edukacyjnych czy trenować umiejętność udzielania informacji zwrotnej.

 

W grupach opracowali także scenariusze szkoleń dla pracowników oświaty – organizacja takich spotkań jest obligatoryjna dla wszystkich uczestników kursu. Przeprowadzone w swoim środowisku lokalnym szkolenia mają służyć promowaniu tej metody pracy oraz upowszechnianiu wiedzy o możliwościach jej zastosowania w konkretnych placówkach. Uczestnicy naszych szkoleń będą dzielić się nabytymi wiadomościami oraz umiejętnościami ze swoimi współpracownikami i służyć im pomocą przy realizacji różnorodnych inicjatyw projektowych.

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa