Relacja z uroczystości wręczenia nagród w konkursie na modelowe programy nauczania

W dniu 23 kwietnia 2012 r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów II edycji konkursu na modelowe programy nauczania kształcenia ogólnego. W spotkaniu wzięły udział Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Pani Minister Joanna Berdzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W pierwszej części spotkania zebrani dyskutowali o miejscu programów nauczania w rzeczywistości oświatowej odnosząc się do takich kwestii jak:
  • Jaki jest status programów nauczania w prawie oświatowym i jakie powinny być kierunki zmian, by nie były one obowiązkiem formalnym a faktycznie służyły podnoszeniu jakości pracy z uczniem?
  • Co motywuje nauczycieli do tworzenia programów nauczania?
  • Co to znaczy dobry program nauczania?
W części drugiej zaprezentowano nagrodzone prace, a ich Autorzy odebrali z rąk Pani Minister Krystyny Szumilas pamiątkowe dyplomy.
 
W ramach otwartego konkursu realizowanego w ramach projektów systemowych: Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego oraz Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli nagrodzono 32 programy kształcenia ogólnego, przeznaczone dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Przyznano również dwa wyróżnienia. Nagrodzone programy zostały upowszechnione na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce Materiały do pobrania:
 
Otwarto już nabór w kolejnej – III edycji konkursu – wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu.
 
 

Oprac. Andrzej Jasiński

 

 


alt
Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa