Programy nauczania – prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z prezentacji na temat szkolnych programów nauczania. Materiał ten jest poprawioną i uzupełnioną wersją prezentacji wykorzystywanej w trakcie szkoleń przeprowadzonych jesienią 2011 roku dla ponad 500 nauczycieli szkół wszystkich typów. Jej autorką jest Pani Teresa Kosyra- Cieślak. Materiały dostępne w:

{phocadownload view=category|id=70|target=s}

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa