Programy nauczania na stronach ORE

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego i rezygnacja z centralnego dopuszczania programów nauczania znacząco zmieniły rolę nauczyciela w planowaniu pracy – to nauczyciel staje się faktycznym twórcą realizowanego przez siebie programu nauczania. Pragnąc pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w jak najlepszym wywiązaniu się z tego obowiązku w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" w Ośrodku Rozwoju Edukacji zrealizowano następujące zadania:

 

Zachęcamy do korzystania z opracowanych i opublikowanych materiałów oraz udziału w kolejnych przedsięwzięciach z tego zakresu, w tym w III edycji konkursu na programy nauczania.


Oprac. Andrzej Jasiński
 
 alt
Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa