Nowe materiały dla dyrektorów szkół

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowych materiałów dotyczących zmian organizacyjnych w szkołach od 1 września 2012 roku powstałych w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego.

 
 
1. Poprawionej i uzupełnionej prezentacji na temat zmian wynikających z rozporządzeń w sprawie podstawy programowej i ramowych planów nauczania w szkołach.
2. Poradnika dla dyrektora liceum ogólnokształcącego dotyczącego tworzenia szkolnych planów nauczania na rok szkolny 2012/13.
 
Papierowa wersja poradnika zostanie przesłana do wszystkich liceów ogólnokształcących na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, w tym samym terminie zamieścimy na naszej stronie internetowej elektroniczne wersje poradników dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.
 
 
oprac. Andrzej Jasiński
 
 

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa