Jaką klasę wybrać − przykładowe szkolne plany

Ile godzin fizyki w tygodniu w klasie I? Ile w klasie II? Ile języka polskiego? A ile historii i społeczeństwa? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w szkolnych planach nauczania przygotowywanych przez szkołę. W każdej szkole będą one różne, tak jak różne są i będą polskie licea ogólnokształcące. Pokazujemy Wam kilka przykładowych, znalezionych w ofertach edukacyjnych zamieszczonych w sieci.

 

Klasa społeczna – dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia np. na socjologii, dziennikarstwie, politologii; przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia; przedmioty uzupełniające: statystyka, informatyka w naukach społecznych.

 

 

 
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem godzin
Język polski
4
5
4
13
Język obcy – pierwszy
3
3
3
9
Język obcy – drugi
2
2
2
6
Historia
2
5
5
 
19
Wiedza o społeczeństwie
1
3
3
Wiedza o kulturze
1
1
Matematyka
4
3
3
10
Fizyka
1
 
 
13
Chemia
1
Biologia
1
Geografia
1
5
4
Statystyka
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)
1
1
0
2
Podstawy przedsiębiorczości
2
2
Informatyka
1
 
1
Informatyka w naukach społecznych (obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)
 
1
1
2
Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
1
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
3
Ogółem godzin
30
32
29
91
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:
Religia
2
2
2
6
Wychowanie do życia w rodzinie
14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców
 
 
Klasa przyrodnicza – dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych: przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie, język łaciński w medycynie.
 
 
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem godzin
Język polski
4
4
4
12
Język obcy -I
4
3
2
9
Język obcy -II
2
2
2
6
Historia
2
 
3
 
 
 
      1
 
           7
Wiedza o społeczeństwie
1
Historia i społeczeństwo (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)
Wiedza o kulturze
1
1
Matematyka
4
3
3
10
Fizyka
1
 
 
 
28
Chemia
1
5
5
Biologia
1
5
5
Geografia
1
Fizyka w medycynie
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)
2
2
Podstawy przedsiębiorczości
2
2
Informatyka
1
1
Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
Edukacja  dla bezpieczeństwa
1
1
Zajęcia  z wychowawcą
1
1
1
3
Język łaciński
w medycynie
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)
1
1
2
Ogółem godzin
30
32
29
91
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:
Religia
2
2
2
6
Wychowanie do życia w rodzinie
14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców
 
Klasa politechniczna – dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach technicznych: przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, rysunek techniczny.
 
 
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem godzin
Język polski
4
4
4
12
Język obcy -I
3
3
3
9
Język obcy -II
2
3
1
6
Historia
2
 
             2
 
2
 
7
 
Wiedza o społeczeństwie
1
Historia i społeczeństwo (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)
 
Wiedza o kulturze
1
1
Matematyka
5
6
6
17
Fizyka
1
5
5
 
 
14
Chemia
1
Biologia
1
Geografia
1
Podstawy przedsiębiorczości
2
2
Informatyka
1
3
3
7
Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
1
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
3
Rysunek techniczny
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)
2
1
3
Ogółem godzin
30
32
29
91
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:
Religia
2
2
2
6
Wychowanie do życia w rodzinie
14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców

 

Klasa humanistyczna – dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach filologicznych i humanistycznych: przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy; przedmioty uzupełniające: przyroda.
 
 
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem godzin
Język polski
5
7
8
20
Język obcy -I
3
3
3
9
Język obcy -II
3
5
4
12
Historia
2
5
5
 
13
Wiedza o społeczeństwie
1
Wiedza o kulturze
1
1
Matematyka
3
4
3
10
Fizyka
1
 
 
4
 
 
2
 
 
10
Chemia
1
Biologia
1
Geografia
1
Przyroda (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)
Podstawy przedsiębiorczości
2
2
Informatyka
1
1
Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
1
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
3
Ogółem godzin
30
32
29
91
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:
Religia
2
2
2
6
Wychowanie do życia w rodzinie
14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców
 
 
Klasa ekonomiczna – dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach ekonomicznych: przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język obcy, matematyka, geografia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, informatyka dla ekonomistów.
 
 
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem godzin
Język polski
4
4
4
12
Język obcy -I
2
4
3
9
Język obcy -II
3
5
5
15
Historia
2
 
 
7
Wiedza o społeczeństwie
1
Historia i społeczeństwo (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)
 
3
1
Wiedza o kulturze
1
1
Matematyka
5
6
7
18
Fizyka
1
 
 
13
Chemia
1
Biologia
1
Geografia
1
5
4
Podstawy przedsiębiorczości
2
2
Informatyka
1
1
Informatyka dla ekonomistów
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę.)
 
1
1
2
Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
1
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
3
Ogółem godzin
30
32
29
91
Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:
Religia
2
2
2
6
Wychowanie do życia w rodzinie
14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa