Czego będzie uczyć liceum

Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego studiowania.

Zadaniem liceum ogólnokształcącego jest wyposażenie przyszłego absolwenta w wiedzę ogólną, będącą fundamentem wykształcenia średniego. Każdy uczeń tej szkoły będzie więc zdobywał wiedzę i umiejętności na poziomie co najmniej podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.

Zadaniem liceum jest również przygotowanie uczniów do studiowania na wyższych uczelniach. Aby być przyjętym na wymarzoną uczelnię lub wybrany kierunek studiów nie wystarczy jedynie być wyposażonym w wiedzę na poziomie podstawowym. Coraz częściej uczelnie wyższe wymagają od swoich przyszłych studentów dobrych wyników maturalnych z wybranych przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym – dla uczniów rozpoczynających naukę od września 2012 roku będzie to zapewne regułą.

Liceum ogólnokształcące, w którym niebawem rozpoczną naukę tegoroczni absolwenci gimnazjum, musi harmonijnie połączyć wykonywanie obu tych zadań tak, by każdy jego absolwent miał opanowane wiadomości i posiadł umiejętności ze wszystkich przedmiotów w zakresie co najmniej podstawowym oraz był przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego z co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. To znacząco zwiększy jego szansę na podjęcie studiów na wybranej uczelni i kierunku.

Co czeka gimnazjalistów w liceum ogólnokształcącym?

Klasa I

W pierwszej klasie liceum uczniowie będą uczyli się wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum. Na lekcjach historii będą więc poznawać dzieje Polski i świata od roku 1918 do współczesności, na fizyce uczyć się będą o grawitacji i astronomii oraz fizyce atomowej i jądrowej. Na geografii podyskutują o problemach demograficznych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata, na chemii poznają budowę, właściwości oraz zastosowanie materiałów i tworzyw pochodzenia naturalnego oraz środków chemicznych, z którymi na co dzień spotyka się współczesny człowiek; a na biologii poznają zagadnienia z zakresu biotechnologii, inżynierii genetycznej i różnorodności biologicznej.

Klasa II i III

W drugiej i trzeciej klasie liceum wszyscy uczniowie będą nadal obowiązkowo uczyć się języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych. Obowiązkowe też będą zajęcia z wychowania fizycznego.
Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego każdy uczeń będzie miał obowiązek wybrać co najmniej dwa przedmioty, które będzie realizował w zakresie rozszerzonym. Bardziej ambitni lub mający bardziej szerokie zainteresowania i zamierzający zdawać na egzaminie maturalnym więcej niż dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, będą mogli wybrać ich aż trzy lub cztery, o ile znajdą się w ofercie szkoły. Przedmioty, spośród których można wybierać, to język polski, matematyka, języki obce, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna i filozofia.
Zwiększy się liczba godzin przeznaczona w tygodniu na naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym, np. do tej pory na historię w tym zakresie przeznaczone były trzy godziny historii tygodniowo w klasie pierwszej, trzy godziny w klasie drugiej i dwie godziny w klasie trzeciej (łącznie osiem godziny), teraz będzie to co najmniej dziesięć godzin w ciągu trzech lat nauki (np. 2 godziny w klasie pierwszej, cztery godziny w klasie drugiej i cztery godziny w klasie trzeciej).

Oprócz od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym każdy licealista będzie miał obowiązek uczenia się przedmiotów uzupełniających. I tak uczeń, który nie wybierze historii w zakresie rozszerzonym będzie miał obowiązek uczestniczenia w zajęciach historii i społeczeństwa. Natomiast ten, który nie wybierze w zakresie rozszerzonym nauki żadnego z czterech przedmiotów z grupy: fizyka, chemia, biologia, geografia; będzie uczęszczał na zajęcia przyrody. Takie rozwiązanie gwarantuje, że mimo zwiększenia nacisku na nauczanie przedmiotów rozszerzonych zachowana zostanie równowaga pomiędzy nauczaniem przedmiotów ścisłych i humanistycznych. 

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa