Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego – relacja ze szkoleń

W ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” od września do grudnia 2011 roku odbyły się szkolenia pt: „Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnych z nową podstawą programową”. Spotkania odbywały się w ośrodku szkoleniowym w Dębem k/Warszawy.

 

W zajęciach, obejmujących 20 godzin ćwiczeniowych, wzięło udział 512 nauczycieli szkół wszystkich typów z całej Polski. Do współpracy zaprosiliśmy 17 trenerów. Celem 3-dniowych szkoleń było wsparcie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, przygotowanie kadry oświatowej do opracowywania własnych programów nauczania, zapoznanie z kryteriami oceny oraz indywidualizowania programu do potrzeb poszczególnych grup uczniowskich. Program obejmował następujące zagadnienia:

  • Nauczyciel – rzeczywistym twórcą programu nauczania, czyli o różnych aspektach nowej podstawy kształcenia ogólnego,
  • Podstawa programowa – jako fundament projektowania dydaktycznego,
  • Tworzenie programu nauczania. Działania nauczyciela „krok po kroku",
  • Autoocena i recenzowanie programów nauczania,
  • Program a proces dydaktyczny,
  • Ewaluacja i modyfikacja programu nauczania.

Uczestnicy szkolenia w czasie warsztatów pracowali w grupach przedmiotowych. Mieli także możliwość korzystania z publikacji, zawierających komentarze do nowej podstawy programowej. Uzupełnieniem warsztatów była prezentacja na temat portalu Scholaris, jako multimedialnego narzędzia przydatnego w codziennej pracy nauczyciela.

 

  

 

 

Oprac.: Katarzyna Polak

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa