Materiały wspomagające nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, poszukuje osób lub innych podmiotów zainteresowanych opracowaniem publikacji zawierającej materiały wspomagające nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Zadaniem Autora publikacji będzie opracowanie materiałów wspomagających nauczycieli pracujących z dzieckiem w klasach I – III szkoły podstawowej, zawierających co najmniej:

1. Analizę podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego zawierająca opis kompetencji:

-dziecka kończącego edukację przedszkolną,
-dziecka kończącego kasę I szkoły podstawowej,
-dziecka kończącego klasę III szkoły podstawowej.

 

2. Przykładowe rozwiązania metodyczne sprzyjające realizacji podstawy programowej w klasach I –III.

Od kandydatów oczekujemy:

  • doświadczenia zawodowego w realizacji zadań edukacyjnych,
  • dobrej znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku).

Dodatkowym atutem będzie:

  • posiadanie dorobku naukowego w zakresie dydaktyki nauczania,
  • zgłoszenie zespołu osób łącznie spełniających wszystkie powyższe warunki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną uzupełnionego formularza jako załącznika do maila zatytułowanego: publikacja I-III na adres: wpp@ore.edu.pl w terminie do 19 stycznia 2012 roku.

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa