Seminaria dla rzeczoznawców podręczników szkolnych

W dniach 17-18, 21-22 i 25-26 marca 2011 r., w ramach projektu „Wdrożenie podstawy progra­mowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”  dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki do kształcenia ogólnego zostały zorganizowane seminaria przedmiotowe poświęcone podstawie programo­wej kształcenia ogólnego na poziomach klas IV-VI szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych.

 

W spotkaniach wzięło udział łącznie 171 rzeczoznawców oceniających podręczniki z następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, język polski, języki obce, fizyka, chemia, biologia, geografia.
 
Program każdego seminarium obejmował następujące zagadnienia:
  1. Zmiany w organizacji kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 roku.
  2. Sporządzanie opinii o podręczniku- aspekt prawny i praktyka.
  3. Analiza podstawy programowej dla klas 4-6 i szkół ponadgimnazjalnych dla poszczególnych przedmiotów.
  4. Analiza uwag Polskiej Izby Książki
  5. Obniżenia wieku szkolnego i jego konsekwencje dla podręczników.
  6. Stereotypy płci w podręcznikach szkolnych.
  7. Jak opiniować podręcznik elektroniczny?
 
Ponadto w ramach spotkań przedmiotowych omawiano następujące zagadnienia:
  1. Nauczanie o Holocauście w świetle dokumentów krajowych i międzynarodowych (rzeczoznawcy podręczników do historii i wiedzy o społeczeństwie)
  2. Konsultacje z Radą Języka Polskiego w sprawie arkusza oceny poprawności językowej podręcznika (rzeczoznawcy językowi).

 


Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa