Nagrodzone programy nauczania i ich Autorzy

W ogłoszonych i zrealizowanych w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” w 2010 roku konkursach na modelowe programy nauczania wyłoniono 3 laureatów.

 

Sądy konkursowe zdecydowały o nagrodzeniu programów nauczania:
 
  • edukacji wczesnoszkolnej- autorstwa Marzeny Kędry;
  • wychowania do życia w rodzinie- autorstwa Grażyny Skirmuntt;
  • etyki- autorstwa Anny Ziemskiej i Łukasza Malinowskiego.
Programy do pobrania w zakładce Programy nauczania

 

 

 


 

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 czerwca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.03-00-003/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.3

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa