Spotkanie ekspertów

W dniu 27 stycznia 2010 r. w godzinach 10.50 -15.30  w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji odbędzie się spotkanie inaugurujące współpracę ekspertów w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego.


Celem spotkania jest prezentacja programów realizowanych w ORE wspomagających wdrażanie w szkołach i placówkach nowej podstawy programowej, zamierzeń oraz rezultatów osiągniętych w projekcie Wdrożenie podstawy programowej… oraz omówienie zasad współpracy z ekspertami w realizacji działań przewidzianych w projekcie.

W programie spotkania przewidziano wystąpienia:

  1. Realizacja podstawy programowej w roku szkolnym 2009-2010 – wnioski z monitorowania – Pani Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
  2. Dziecko młodsze w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum – szanse i wyzwania – Pani Małgorzata Skura, Pan Michał Lisicki, eksperci w zakresie metodyki nauczania.
  3. Programy nauczania do nowej podstawy programowej – uwarunkowania merytoryczne i prawne – Pani Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  4. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych – projekt rozporządzenia – Pan Zenon Frączek, Wicedyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  5. Realizacja podstawy programowej a nadzór pedagogiczny – Pani Agnieszka Borek, ekspert w projekcie „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II.”
  6. Wspieranie szkół w realizacji podstawy programowej w Centrum Rozwoju Edukacji – Pani Dorota Granoszewska-Babiańska, koordynator projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.”

 

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 czerwca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.03-00-003/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.3

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa