Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 było monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, klasach I szkół podstawowych i klasach I gimnazjów.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa