Seminarium dla rzeczoznawców podręczników szkolnych

25 listopada 2011 r., w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się seminarium dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki do kształcenia ogólnego.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 rzeczoznawców oceniających podręczniki ze wszystkich przedmiotów i do wszystkich etapów kształcenia.

Program seminarium obejmował następujące zagadnienia:

  1. Zmiany w organizacji kształcenia w szkołach wszystkich typów od 2012 roku.
  2. Sposób sporządzania opinii o podręczniku tradycyjnym i elektronicznym.
  3. Poprawność językowa podręczników szkolnych.
  4. Podręczniki szkolne a stereotypy.

Rzeczoznawcy mieli także możliwość zapoznania się z opracowanym w ramach projektu Kompendium postulatów dotyczących podręczników szkolnych sformułowanych podczas seminariów dla rzeczoznawców MEN oraz przedstawicieli systemu egzaminacyjnego.

Dziękujemy bardzo wszystkim przybyłym Państwu Rzeczoznawcom oraz Pani Małgorzacie Szybalskiej, Dyrektorowi Departamentu programów Nauczania i Podręczników MEN i wszystkim pracownikom MEN zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia za okazaną pomoc, wyrozumiałość i życzliwość.

Opracowała: Katarzyna Polak

 Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa