Przewodnik metodyczny do krótkometrażowego filmu edukacyjnego Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca

Prezentujemy Państwu Przewodnik metodyczny do krótkometrażowego filmu edukacyjnego: Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca. To już druga, po przewodniku metodycznym do filmu O chrześcijańskich korzeniach Polski, tego typu publikacja. Tak jak poprzednia, jest ściśle powiązana z dydaktycznym, krótkometrażowym filmem opublikowanym przez ORE. Film Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca przypomina i popularyzuje działania tego wielkiego człowieka, postaci nieprzeciętnej i nowoczesnej, choć żyjącej prawie pięćset lat temu.

Przewodnik, skierowany do nauczycieli i wychowawców, pokazuje jak film może być wykorzystany jako wizualny środek dydaktyczny na lekcjach w szkołach, muzeach i instytucjach kultury. Tematyka i malarskość obrazu poświęconego Maciejowi Miechowicie mogą inspirować nie tylko podczas zajęć z historii, ale także z języka polskiego lub geografii. Wieloaspektowe wątki przedstawione są na tyle prosto, że mogą służyć w charakterze materiału poznawczego na I etapie edukacyjnym, a jednocześnie – tak plastycznie i intrygująco, że mogą być materiałem wyjściowy do poszerzania wiedzy i dyskusji na II i III etapie edukacyjnym.

Życie Macieja Miechowity stało się też inspiracją dla twórców gry karcianej Sekrety uczonego. Można ją również wykorzystać na lekcjach jako narzędzie dydaktyczne, wprowadzające uczniów w klimat epoki i meandry pracy środowiska naukowego na uniwersytecie w czasach renesansu.

Zapraszamy do lektury i zapoznania się z sześcioma nowatorskimi scenariuszami interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa