Relacja z warsztatów „Ocenianie alternatywne i stałe zgodnie z założeniami dokumentów ESOKJ i Companion Volume”

W ramach współpracy ORE z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu w dniach 22–24 listopada br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się warsztaty pn: Ocenianie alternatywne i stałe zgodnie z założeniami dokumentów ESOKJ i Companion Volume

Uczestnikami spotkania byli nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i nauczyciele języka angielskiego oraz innych przedmiotów niejęzykowych. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez Janę Beresovą oraz dr. Gabora Szabo – ekspertów ECJN posiadających wieloletnie doświadczenie i praktykę w obszarze oceniania umiejętności językowych zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ/CEFR).

Program szkolenia obejmował następujące moduły tematyczne:

  1. Podstawowe założenia dokumentów: CEFR oraz Companion Volume (podejście zadaniowe, sposoby komunikacji i ocenianie alternatywne i stałe);
  2. Przydatność oceniania alternatywnego i stałego (przykłady zadań);
  3. Kryteria i skale oceniania w ocenianiu alternatywnym;
  4. Prezentacja efektów wypracowanych w czasie warsztatów; ocena potencjalnych korzyści i wad oceniania stałego.

Uczestnicy wysoko ocenili merytoryczną wartość warsztatów, wskazując na praktyczny aspekt przedstawionych treści i materiałów dydaktycznych oraz różnorodność ćwiczeń warsztatowych. Podkreślano jednocześnie chęć wdrażania we własnej pracy dydaktycznej rozwiązań zaproponowanych przez ekspertów oraz tych wypracowanych wspólnie w trakcie warsztatów. Wartością dodaną była również możliwość dzielenia się doświadczeniem i dobrą praktyką.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa