Szkolenie blended learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość poznania oraz uporządkowania rozumienia pojęć związanych z innowacyjnością. Treściami szkolenia będą ponadto trening kreatywności, samodzielne i krytyczne myślenie, czynniki wspierające i hamujące rozwój krytycznego i twórczego myślenia wśród uczniów oraz metody i podejścia dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia i postaw proinnowacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów, specjalistów PDN, doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych kształcących młodzież w szkole ponadpodstawowej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

Część stacjonarna realizowana będzie w formule on-line na platformie Zoom Ośrodka Rozwoju Edukacji i obejmować będzie trzy warsztaty w dniach 16, 22 i 29 czerwca 2021 roku. Szkolenie obejmuje także pracę samodzielną uczestnika szkolenia na platformie e-learning w wymiarze szacunkowym 20 godzin w terminie 14 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 10 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa