Szkolenie e-learningowe „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”

foto: Adobe Stock
foto: Adobe Stock

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na kolejną edycję szkoleń przeprowadzonych pod koniec 2019 r. i 2020 r., w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kreatywności i innowacyjności. Treści kształcenia pozostały niezmienione i dobrane zostały tak, aby kurs miał charakter interdyscyplinarny.


Obejmują one:

  • Jak być/stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem?
  • Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
  • Kształtowanie kreatywności i innowacyjności w zapisach podstawy programowej poszczególnych etapów.
  • Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem TIK.
  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej oraz w pracy z uczniami.
  • Zapoznanie się z przykładami dobrej praktyki.
  • Wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
  • Refleksyjny nauczyciel praktyk. Podejścia pedagogiczne wspierające kreatywność i innowacyjność.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli (zwłaszcza przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) kształcących młodzież w szkole ponadpodstawowej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learning Ośrodka Rozwoju Edukacji i obejmować będzie pracę samodzielną uczestnika w wymiarze szacunkowym 30 godzin w terminie 8–28 marca 2021 r.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do 4 marca 2021 r. (włącznie) lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa