Sieć współpracy dla samorządowców – Wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu

©-karrastock.gmail_.com/Photogenica
©-karrastock.gmail_.com/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Przejście na zdalne nauczanie nastąpiło nagle, bez niezbędnego czasu na przygotowanie, nabycie lub doskonalenie umiejętności informatycznych i metodycznych. Z dnia na dzień niezrównana liczba nauczycieli i uczniów została zmuszona do przeniesienia się do cyfrowego świata z dala od znanych, dobrze zorganizowanych środowisk klasowych. Proponujemy Państwu uczestnictwo w pracach sieci współpracy i samokształcenia, która ma inspirować do wzajemnego i zbiorowego uczenia się poprzez krytyczną refleksję i samoocenę. Ma sprzyjać także podnoszeniu własnej wiedzy i udoskonalać proces zarządzania samokształceniem.

Adresaci sieci: Pracownicy JST nadzorujący organizację pracy szkół i placówek oświatowych.

Celem sieci będzie wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu kompleksowego wspomagania szkół w ich rozwoju oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla jednostek oświatowych na terenie gminy, powiatu. Z uwagi na zróżnicowanie szkół i warunków w jakich pracują, sieci współpracy stają się jednymi z najefektywniejszych metod
w rozwiązywaniu lokalnych problemów w sytuacjach kryzysowych.

Moderatorem sieci jest p. dr Franciszek Wyrwa.

Rekrutacja uczestników do sieci:

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa w sieci, należy wysłać maila na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl

  • w temacie maila wskazać: Sieć współpracy dla samorządowców – Wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu
  • w treści maila podać: imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy i nazwę jednostki samorządu terytorialnego, którą Państwo reprezentujecie.

W sprawach rekrutacji do sieci, osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Przypominamy, że sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zaplanowanych działań. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. To także tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Praca w sieciach odbywa się za pośrednictwem platformy Doskonaleniewsieci

Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Dlatego też sieć online uzupełniana będzie spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (odbędą się dwa spotkania w ramach sieci).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach.   

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa