Szkolenie e-learningowe „Rozwijanie kreatywności postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

fot. Fotolia com
fot. Fotolia com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kreatywności i postaw proinnowacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii. Treści kształcenia dobrane zostały tak, aby kurs miał charakter interdyscyplinarny. Obejmują one:

  • Jak być/stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem?
  • Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
  • Kształtowanie kreatywności i innowacyjności w zapisach podstawy programowej poszczególnych etapów.
  • Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem TIK.
  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
    oraz w pracy z uczniami.
  • Zapoznanie się z przykładami dobrej praktyki.
  • Wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
  • Refleksyjny nauczyciel praktyk. Podejścia pedagogiczne wspierające kreatywność i innowacyjność.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli kształcących dzieci i młodzież w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learning Ośrodka Rozwoju Edukacji i obejmować będzie pracę samodzielną uczestnika w wymiarze szacunkowym 30 godzin w terminie 1–15 grudnia 2020 r.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do 29 listopada 2020 r. (włącznie) lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa