Szkolenie dla moderatorów sieci współpracy dla samorządowców

W dniach 21–22 października 2020 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku ORE odbyło się szkolenie dla samorządowców zainteresowanych moderowaniem ogólnopolskich i lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Sieci współpracy i samokształcenia to doskonała forma wspólnego poszukiwania rozwiązań, wymiany doświadczeń między uczestnikami, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami wzajemnego uczenia się, szczególnie w czasach, kiedy zachowanie bezpieczeństwa staje się podstawowym elementem naszego życia codziennego.

Celem szkolenia było efektywne przygotowanie uczestników do moderowania sieci współpracy dla samorządowców – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i obejmowało następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do tematyki organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia.
 2. Metody i narzędzia pracy z siecią współpracy i samokształcenia w przestrzeni online.
 3. Sieci współpracy i samokształcenia w formule blended learning.
 4. Funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia;
 • Cechy charakterystyczne sieci.
 • Rola koordynatora i moderatora sieci współpracy i samokształcenia.
 • Efekty pracy sieci. Co to znaczy efektywna sieć?
 • Media społecznościowe jako narzędzie promocji pracy sieci.
 • Planowanie i realizacja pracy sieci.
 • Zarządzanie siecią jako zespołem.
 • Wypracowanie zasad pracy w ramach sieci i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
 • Budowanie koncepcji pracy sieci.
 1. Praca z motywacją i zaangażowaniem uczestników (w tym koordynatora i moderatora pracy sieci). Metody podtrzymywania zainteresowania naszymi działaniami poprzez zastosowanie technik wpływu społecznego.
 2. Metody i techniki pracy moderatora
 3. Trudne sytuacje w pracy koordynatora i moderatora sieci współpracy i samokształcenia.
 4. Ewaluacja pracy sieci.

W obecnym roku kalendarzowym 2020, planujemy w projekcie uruchomić sieci współpracy dla samorządowców i skorzystać z przygotowanych do tej roli moderatorów sieci.

Informacje na temat naboru do sieci zamieszczane będą na stronie internetowej projektu.

Planujemy także w najbliższych miesiącach, tj. listopad i grudzień, uruchomić dodatkowe grupy szkoleniowe dla zainteresowanych, realizowane w formie szkoleń on-line dla kandydatów na moderatorów. Zachęcamy samorządowców do zdobywania nowych kompetencji w tym zakresie wierząc, że dzięki tej formie współpracy i zdobywania nowych doświadczeń możliwe jest tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych oraz wyzwań, z jakimi boryka się w ostatnim okresie oświata samorządowa.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa