Cyfrowe Portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Cyfrowe Portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach. Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji i w mediach. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności związanych z bezpiecznymi i zdrowymi sposobami komunikowania się w Internecie i korzystaniem z mediów.

Treści kształcenia obejmują cztery części:

  1. Dotyczące ochrony informacji i danych na swój temat. Umiejętności anonimizacji i rozumienia konsekwencji związanych z brakiem anonimowości.
  2. Dotyczące zabezpieczania własnej komunikacji w Internecie w związku z korzystaniem z różnorodnych usług i mediów.
  3. Dotyczące rozumienia specyfiki korzystania z urządzeń mobilnych i potencjalnie wynikających z tego konsekwencji.

Szkolenie realizowane będzie od 15.05.2020 r. do 15.07.2020 r.

Ostateczny termin zapisów – 29.05.2020 r.

Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia i zaliczać zadania sprawdzające.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Rejestracja na kurs za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa