Darmowe materiały do nauki języków obcych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy zaprasza do odwiedzania strony internetowej (elang ) prezentującej zasoby wspierające edukację językową, które powstały w ramach projektu ECML „Languages at the heart of learning” (2016-2019).

Strona, dostępna w językach angielskim i francuskim, zawiera szeroką gamę materiałów metodycznych do nauki języków, obejmujących m.in. publikacje, prezentacje oraz przykłady zadań i ćwiczeń językowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, integrujących rozwijanie kompetencji językowych i interkulturowych.

Zapraszamy do korzystania z tego bogatego zasobu i życzymy inspiracji w przygotowywaniu materiałów do lekcji w trybie zdalnym.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa