ORE w audycji Polskiego Radia Dzieciom

Zachęcamy rodziców i wychowawców do wysłuchania audycji radiowej na temat  technik uczenia się i zapamiętywania informacji, z udziałem naszej koleżanki Anny Kasperskiej-Gochny, pracownika Wydziału Rozwoju Kluczowych Kompetencji Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dyskusja w studio radiowym toczyła się wokół trendów w nauczaniu i uczeniu się oraz odpowiedzi szkoły na potrzeby dzisiejszej młodzieży. Przedstawiono ofertę  ORE w obszarze wspierania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz w kontekście współpracy z rodzicami – pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.

Audycja została wyemitowana 10 stycznia 2020 r. o godz. 21.00 na antenie Polskiego Radia Dzieciom, blok: Strefa Rodzica – zachęcamy do wysłuchania nagrania.

Zapraszamy również do korzystania z zasobów edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji a w szczególności z najnowszych opracowań.

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa