Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

© Kuzmichtudio/Photogenica
© Kuzmichtudio/Photogenica

Zapraszamy do udziału w szkoleniu blended learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”. Szkolenie przeznaczone jest do osób z uprawnieniami do nauczania w szkole podstawowej oraz do nauczania w szkołach ponadpodstawowych, zatrudnionych jako: nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

Kreatywne myślenie to nie luksus! To integralna część każdego procesu, każdego dnia. Jest ono bardzo ważne i warto je rozbudzać jak najwcześniej, najlepiej już w szkole. Jak się do tego przygotować na poziomie nauczyciela? Jak rozwijać używając nowych technologii? Jak pracować z uczniami, by rozwijali swoją kreatywność i wykazywali postawy proinnowacyjne w procesie zdobywania wiedzy, umiejętności, kompetencji potrzebnych w dorosłym życiu? Odpowiedzi na pytania znajdziecie w pięciu modułach szkoleniowych z udziałem specjalistów.

Szkolenie podzielone zostało na dwie grupy: dla nauczycieli kształcących w przewadze dzieci w klasach I–VI szkoły podstawowej oraz nauczycieli kształcących dzieci i młodzież w klasach VII–VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy

25 października – 14 listopada 2019 r. – zajęcia na platformie e-learningowej

do 30 listopada 2019 r. – zaliczenie kursu

Część stacjonarna (w zależności od wyboru grupy) w Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

  • 16–17 listopada 2019 r.
  • 17–18 listopada 2019 r.

Termin zgłoszeń do Grupy I, Grupy II oraz Grupy IV został przedłużony do 6 listopada

Szczegóły, zapisy oraz program szkolenia dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa