Nowe propozycje szkoleń e-learningowych (edycja jesienna)

Zapraszamy do udziału w dwóch kursach realizowanych w konwencji „story” (historii). Tematem pierwszego jest bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach, a drugiego – korzystanie z informacji. Nowatorska forma pozwoli w przystępny sposób zdobyć nową wiedzę i nabyć kompetencji, które będą przydatne na co dzień nie tylko w pracy zawodowej, ale i codziennym życiu.

Ciekawym doświadczeniem może też być udział w kursie e-learningowym „Język algorytmów”, w którym można się dowiedzieć, używając m.in. języka algorytmów, jak spakować się na wakacyjny wyjazd z wykorzystaniem naukowej metodologii.

Interesującą propozycją dla nauczycieli może też być kurs „Odkrywamy prawo humanitarne”, zorganizowany we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Jest on przeznaczony dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na poziomie ostatnich klas szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, a także dla tych wszystkich, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z sylabusami kursów i wybrania dla siebie najciekawszych propozycji.

Udział w kursach możliwy jest od 01 września do 30 listopada 2019 r. Uczestnicy, którzy spełnią kryteria zaliczenia danego kursu opisane w sylabusie, otrzymają zaświadczenia po 20.12.2019 r.

Zachęcamy do udziału w kursach. Rejestracja trwa do 15.11.2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa