„Sierpień i wrzesień 1939 roku” – materiały edukacyjne dla nauczycieli

Scenariusz lekcji „Czas wojny” zawarty w publikacji Roberta Szuchty służy poszerzeniu wiedzy uczniów na temat wydarzeń, jakie miały miejsce we wrześniu 1939 r. Mogą wykorzystać go zarówno nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, jak i poloniści. Niewątpliwym atutem zajęć przeprowadzonych w zaproponowany sposób jest to, że poszczególne zjawiska analizowane są z perspektywy osób zapisujących własne przeżycia i doświadczenia. Autentyczność dokumentów osobistych, do których sięgnął autor, oraz bogactwo tekstów źródłowych i ikonografii czynią materiał dydaktyczny wartościowym i atrakcyjnym dla uczniów.

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, a inspiracją do jej napisania była przypadająca w bieżącym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa