Kurs e-learningowy „Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się” – nowa edycja

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

1 marca rozpoczęliśmy kolejną edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się”. 

Adresatami kursu są pracownicy instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły: poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, a także osoby pełniące funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE), liderzy szkolnych zespołów przedmiotowych i inni nauczyciele, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych poprzez wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się.

Kurs e-learningowy trwa 60 godzin i składa się z czterech modułów:

  • Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z internetu?
  • Dydaktyka medialna, czyli jak komunikować się z nowymi mediami?
  • E-zasoby w procesie nauczania – uczenia się
  • Warsztat pracy e-nauczyciela

Szczegółowe informacje o kursie oraz rejestracja

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa