Warsztaty ECML: Środowisko sprzyjające nauce języków obcych nowożytnych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN, ang. European Center for Modern Languages – ECML) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w siedzibie Centrum w dniach 7–8 marca 2019.

Temat warsztatów: Środowisko sprzyjające nauce języków obcych nowożytnych

Celem warsztatów jest tworzenie środowiska przyjaznego nauczaniu języków, poprzez które rozwijane są szeroko rozumiane kompetencje społeczne. Współpracując ze sobą w sieci, partnerzy uczestniczący w projekcie, wspierać będą swoje działania w obszarze innowacyjnych rozwiązań dzięki wymianie zasobów i dobrej praktyki.

Warsztaty kierowane są do:

  • dyrektorów szkół
  • nauczycieli języków obcych
  • edukatorów i trenerów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • inspektorów i wizytatorów.

Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie przynajmniej w jednej z poniższych dziedzin:

  • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • moderowanie pracy sieci,
  • działania pilotażowe.

Wymagana dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne na język angielski, więc uczestnicy powinni posiadać kompetencje rozumienia tekstu na poziomie minimum B2.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim.

Zgłoszenia proszę kierować do punktu kontaktowego ECML na adres: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl do dnia 29 stycznia 2019 roku. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECML. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę pracodawcy na udział w warsztatach.

Informacje na temat projektu

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa