Szkolenie „Prognozowane zmiany demograficzne z perspektywy budowania strategii oświatowych w samorządach”

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Al. Ujazdowskie 28, sala 301, II piętro) 5 grudnia 2018 r. w godzinach 11.00–16.00.

Szkolenie dotyczyć będzie wykorzystania prognozy demograficznej do budowania lokalnych polityk oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).

Na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie firma Public Profits Sp. z o.o. opracowała prognozę demograficzną dzieci i młodzieży w wieku edukacyjnym na lata 2018–2030 dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego na terenie kraju.

Opracowana aplikacja służy do prognozowania zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej i szkolnej we wszystkich gminach i powiatach w Polsce. Aplikacja ma także szereg dodatkowych funkcji.

Model został wyposażony m.in. w dodatkowe zmienne związane z migracjami ludności oraz rozwojem sieci osadniczej, pozwala na ocenę skali zachodzących i prognozowanych zmian demograficznych z perspektywy budowania strategii oświatowych w samorządach. Możliwe jest także skonfrontowanie prognozowanych zmian ludności z istniejącymi zasobami sieci edukacyjnej.

Aplikacja jest cyklicznie aktualizowana – wynika to nie tylko ze zmian legislacyjnych wpływających na system edukacji, ale również ze zmian samych procesów demograficznych.

Aplikacja została dostosowana do aktualnego stanu systemu edukacji. Z tej okazji zapraszamy na szkolenie obejmujące następujące zagadnienia:

 1. EDUKACJA A DEMOGRAFIA:
 • tło historyczne zmian demograficznych,
 • prognoza ludności na lata 2014–2050 Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
 • zmiany struktury subpopulacji w wieku edukacyjnym na podstawie prognozy GUS,
 • potencjalne skutki zmian demograficznych.
 1. FUNKCJONOWANIE APLIKACJI [część praktyczna – wykorzystane zostanę realne dane załadowane do aplikacji]:
 • ogólne zasady działania aplikacji,
 • prognoza liczby ludności – jak korzystać?
 • prognozowany wpływ procesów demograficznych na sieć placówek edukacyjnych,
 • potencjalne zmiany sieci osadniczej i ich wpływ na system edukacji,
 • funkcje aplikacji ułatwiające rozwiązywanie konkretnych problemów rodzących się w jednostkach samorządu terytorialnego.
 1. MODUŁ DEMOGRAFICZNY – ZASADY KONSTRUKCJI

Aplikacja została przygotowana w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”. Badanie to było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapisy na szkolenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia w postaci: imienia, nazwiska, nazwy jednostki samorządu terytorialnego, którą reprezentują, oraz danych kontaktowych (telefonu i maila).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 13.00.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa