Prace nad modelem doradztwa dla JST

29 października 2018 r. w siedzibie ORE odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone modelowi doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Prace nad modelem rozpoczęły się na początku października 2018 r. W trakcie spotkania konsultacyjnego ocenie poddane zostały główne założenia modelu, obszary i etapy doradztwa oraz harmonogram jego wdrażania. Model był konsultowany z przedstawicielami związków samorządowych, Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich. Uwagi zebrane podczas spotkania zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad modelem. Kolejne spotkania konsultacyjne planowane są w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r.

Opracowany model doradztwa dla JST – po pilotażu w projekcie pozakonkursowym – zostanie wdrożony w ramach projektów konkursowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w II kwartale 2019 r. Projekty konkursowe adresowane do jednostek samorządu terytorialnego wszystkich typów będą realizowane we wszystkich województwach.

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa