Szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji językowej na szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych” organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 października 2018.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności dotyczących wykorzystywania zasobów ICT niezbędnych do przygotowywania własnych materiałów dydaktycznych oraz zapoznanie z zasobami i narzędziami wypracowanymi w ramach europejskich projektów w zakresie podnoszenia jakości edukacji realizowanych przez ECML.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa