Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych”, które odbędą się w siedzibie Centrum w dniach 3–4 października 2018.

Warsztaty będą obejmowały m.in.:

  • najnowsze informacje na temat narzędzi oceniania kompetencji nauczycieli,
  • przykłady dobrej praktyki,
  • rolę języka w edukacji obecnie i w przyszłości.

Warsztaty kierowane są do:

  • edukatorów/trenerów edukacji językowej,
  • twórców programów nauczania,
  • dyrektorów ds. nauczania,
  • osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy,
  • nauczycieli języka obcego,
  • nauczycieli przedmiotowych zainteresowanych nauczaniem w języku obcym.

Wymagana dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego oraz znajomość publikacji Rady Europy i innych (FREPA, EPPODTL, Eaquals Framework) opisujących kompetencje nauczycieli i aspekty edukacji językowej.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do punktu kontaktowego ECML na adres elzbieta.witkowska@ore.edu.pl do 22 czerwca 2018. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECML.

Informacje o projekcie w języku angielskim

Informacje o projekcie w języku francuskim

Załączniki:

 

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa