Letnie stypendia dla nauczycieli na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2018)

fot.Adobe Stock
fot.Adobe Stock
fot.Adobe Stockfot.Adobe Stock

Serdecznie zapraszamy romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii. Bardzo prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich informacji i  załączników.

Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie

Forma: Międzynarodowe szkolenie doskonalące

Adresaci:
Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby dopiero  zaczynające pracę w zawodzie).

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla romanistów lub osób dopiero rozpoczynających pracę w charakterze nauczyciela języka francuskiego (znajomość języka francuskiego na minimalnym poziomie B2, według ESOKJ). Celem szkolenia w Belgii jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE.

Miejsce: Uniwersytet katolicki w Louvain-la-Neuve

Data rozpoczęcia: Od 30 lipca 2018 (z możliwością zakwaterowania od 29 lipca)

Data zakończenia: Do 17 sierpnia 2018 (z możliwością wyjazdu  18 sierpnia)

Nabór:

Nabór prowadzony jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Kandydaci proszeni są o dokładne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego w języku francuskim i przesłanie go jak najszybciej w formie skanu na mail: anna.susek@ore.edu.pl, a następnie o przesłanie pocztą oryginału dokumentu na adres:

Anna Susek
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa

Formularz nie jest ważny bez Deklaracji opracowania minimum dwóch konspektów zajęć i oświadczenia przeniesienia praw autorskich oraz Oświadczenia o udostępnieniu danych.

Błędnie uzupełnione lub zawierające niepełne dane formularze zgłoszeniowe zostają automatycznie odrzucone z  powodów formalnych. Brak któregokolwiek dokumentu również powoduje automatyczne odrzucenie kandydatury.

Stypendia zostaną przyznane po zebraniu się komisji złożonej z przedstawiciela ORE oraz Delegatury Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii Regionu Walonii.

Kryteria naboru:

 1. wyłącznie nauczyciele z placówek publicznych – systemu edukacji  w następującej kolejności: szkoły publiczne, szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje, szkoły prywatne na prawach szkoły publicznej
 2. kandydatury nauczycieli ze szkół prywatnych są rozpatrywane jedynie w sytuacji niewyłonienia kandydata z wcześniej wymienionych placówek
 3. nie przyjmuje się zgłoszeń nauczycieli akademickich ani lektorów szkół językowych
 4. pierwszeństwo mają osoby, które nie wyjeżdżały na podobne szkolenia, przynajmniej od trzech lat i uczestniczyły w szkoleniach ORE w Sulejówku (w ramach Programu Wykonawczego)
 5. nauczyciele z krótkim stażem zawodowym (od 2 do 5 lat) lub przygotowujący się do zawodu
 6. nauczyciele z mniejszych miejscowości lub takich, gdzie nauczanie języka francuskiego jest mniej powszechne.

Wybrani kandydaci wyrażają zgodę na opracowanie (na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia) minimum dwóch konspektów zajęć, które zostaną umieszczone na stronie ORE  (prawa autorskie zostaną przekazane ORE).

Dodatkowe informacje:

Program szkolenia składa się z kilku modułów do wyboru – maksymalnie 5 serii w każdej po 4 moduły do wyboru. Maksymalna liczba zajęć w danym module waha się od 12 do 20 godzin. Uczestnicy zobowiązani są do wyboru 5 różnych modułów tematycznych spośród 20 proponowanych. Program zawiera 75 godzin zajęć oraz dodatkowe atrakcje związane z kulturą frankofońską.

Na koniec szkolenia doskonalącego uczestnicy otrzymują certyfikat. Wszystkie szczegółowe informacje zostaną udostępnione już wybranym kandydatom.

Organizatorzy ponoszą koszty:

 • zajęć dydaktycznych
 • zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu.

Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.

Informacje w języku francuskim w załączniku.

Szczegółowe informacje o stażu wyłącznie na stronie uniwersytetu:

tel.: 00.32.(0)10.47.48.89, cedefles@uclouvain.be
lub WBI:
tel.: 00.32.(0)2. 421.82.60, j.sibille@wbi.be.

Ogólne informacje o stażach i stypendiach na uniwersytecie UCL.

Termin przyjmowania zgłoszeń:


Termin zgłoszeń mija 13 kwietnia 2018 r. o północy. Wszystkie zgłoszenia po tym terminie zostaną automatycznie odrzucone.
O wynikach naboru wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie mailem (niezależnie od wyniku rekrutacji) najpóźniej do 18 kwietnia  2018.

Kontakt:
Anna Susek
specjalistka ds. języków romańskich
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel: (022) 345 37 75
e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy wyłącznie w języku francuskim
 2. Deklaracja opracowania minimum dwóch konspektów zajęć i oświadczenie przeniesienia praw autorskich
 3. Zgodna na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
 4. Wzór konspektu zajęć (do wykorzystania po stażu)

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa