Zarządzanie oświatą w samorządach − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku.  Jego celem jest wzmocnienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Działania zarządcze przedstawicieli JST winny być ukierunkowane na jakość oferty edukacyjnej, w tym przede wszystkim na kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Partnerem ORE w realizacji projektu jest  Związek Miast Polskich.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa