Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Webinarium pt. Metody i narzędzia krytycznej weryfikacji informacji dostępnych w Internecie

Źródło: Fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli konsultantów do udziału w webinarium pt. Metody i narzędzia krytycznej weryfikacji informacji dostępnych w Internecie. Webinarium będzie okazją do doskonalenia kompetencji w zakresie rozpoznawania i kwalifikowania fałszywych informacji, prawidłowego reagowania, w tym sposobów zwalczani dezinformacji, oceniania wiarygodności źródeł. Spotkanie stanowić będzie okazję do poszerzania wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych w procesie weryfikacji informacji. Webinarium odbędzie […]

Webinarium pt. Standardy ochrony małoletnich – zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Źródło: Fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty do udziału w webinarium pt. Standardy ochrony małoletnich – zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Webinarium będzie okazją do usystematyzowania wiedzy na temat przepisów prawa regulujących wdrażanie standardów ochrony małoletnich, omówienia zasady tworzenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz prezentacji przykładowych wzorów polityk. Webinarium będzie realizowane na platformie Google Meet 4 […]

Szkolenie e-learningowe: Akademia umiejętności menedżerskich

Źródło: fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym „Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w szkole i placówce oświatowej” – edycja 3. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów/wicedyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych, a jego celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów. Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl) do 30 kwietnia 2024 r. […]

Kontynuacja cyklu webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.”

Z przyjemnością zapraszamy czynnych ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli do udziału w kontynuacji serii webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.” W lutym br. w cyklu środowych spotkań z ekspertem, uczestnicy webinariów wysłuchają wykładu związanego z zaplanowanym tematem przewodnim oraz wezmą udział w panelu pytań i odpowiedzi. Harmonogram webinarów: 21 luty 2024r. – „Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów prawnych obowiązujących od września 2022 r. Zadania eksperta.” 28 […]

Cykl webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.”

Źródło: fotolia

Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy czynnych ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli do udziału w serii webinarów „Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta.” W listopadzie br. w cyklu wtorkowych  spotkań z ekspertem, uczestnicy webinariów wysłuchają wykładu związanego z zaplanowanym tematem przewodnim oraz wezmą udział w panelu pytań i odpowiedzi. Harmonogram webinarów: 14 listopada 2023r. – „Awans na stopień nauczyciela mianowanego według dotychczasowych przepisów prawnych. Zadania eksperta.” […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa