Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powstał nowy Priorytet programu Priorytet 4.

Nowo uchwalony Priorytet 4 – „Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych” został utworzony w związku z koniecznością zapewnienia w czasie stanu epidemii, za pośrednictwem Internetu, jak najszerszego dostępu do zbiorów bibliotecznych, stanowiących dobro narodowe oraz umożliwiających korzystanie z zasobów nauki i kultury.

Jako cele szczegółowe Priorytetu określono:

  1. zwiększenie dostępu do publikacji niezbędnych do prowadzenia nauczania, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
  2. wzrost dostępności zasobów nauki i kultury, przez zwiększenie liczby publikacji dostępnych on-line w różnych formatach.

W ramach dotacji Operator Priorytetu może dokonywać zakupu usług i towarów oraz finansować wynagrodzenia oraz inne koszty związane z realizacją Priorytetu związane z realizacją poniższych zadań:

  1. udostępnienie w sieci audiobooków lektur i literatury dla dzieci i młodzieży, w tym zakup licencji;
  2. przygotowanie i udostępnienie w sieci kolekcji e-booków, w odniesieniu do publikacji z domeny publicznej;
  3. digitalizacja i udostępnienie w cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona w postaci kolekcji tematycznych materiałów pomocniczych dla szkół pozwalających na prowadzenia zajęć on-line;
  4. digitalizacja i udostępnienie w cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica publikacji naukowych jako materiałów dydaktycznych na potrzeby szkolnictwa wyższego;
  5. zakup licencji do publikacji chronionych majątkowymi prawami autorskimi, ich digitalizacja i udostępnienie w sieci w formatach pozwalających na ich wykorzystanie on-line;
  6. prowadzenie prac rozwojowych i utrzymaniowych związanych z przygotowaniem cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona do dystrybucji publikacji elektronicznych w różnych formatach.

Link:

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa