Szkolenie e-learningowe: Akademia umiejętności menedżerskich

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym „Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w szkole i placówce oświatowej” – edycja 3.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów/wicedyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych, a jego celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów.

Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl) do 30 kwietnia 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylabusem oraz udziału w szkoleniu.

Elektroniczny formularz rekrutacji

Kontakt: Bogusława Kalinowska, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 25

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa