Webinarium pt. Standardy ochrony małoletnich – zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty do udziału w webinarium pt. Standardy ochrony małoletnich – zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Webinarium będzie okazją do usystematyzowania wiedzy na temat przepisów prawa regulujących wdrażanie standardów ochrony małoletnich, omówienia zasady tworzenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz prezentacji przykładowych wzorów polityk.

Webinarium będzie realizowane na platformie Google Meet 4 czerwca 2024 r., w godzinach 14.00–17.00.

Elektroniczny formularz rejestracji

Kontakt: Bogusława Kalinowska, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 25

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa